Fornybar Energi – Hydro Power

 

Future Production AS signerte i Juli 2022 en betydelig kontrakt med Steis Mekaniske Verksted AS for leveranse av et nytt elektrisk vinsj- og trallebanesystem for Nedre Vinstra Vannkraftverk, Hafslund Eco.

Future Production AS leveringsomfang:

  • Nye elektrisk drevne vinsjer dimensjonert for trekk av Person- og Nyttelast vogn med høy sikkerhetsgrad og 2×100% kapasitet på vinsjsystemet. Styrings- og kommunikasjonssystem som ivaretar sikkerhet. Automatisk nivåregulering av lasteplan ihht. høye stigningsvinkler.
  • Trallebanen leveres ihht. gjeldende forskriftskrav og retningslinjer som følger: Forskrift om «Bruk av arbeidsutstyr», samt Forskrift om «Maskiner» og skal være ferdig installert ila 2023.

Future Production AS med sine 23 års kunnskap på skreddersøm av effektive og sikre produktløsninger, samt prosjektgjennomføring for offshoreindustrien, utvikler denne kompetansen videre mot vannkraft og fornybar energi.

Vi takker for oppdraget og ser frem til å gjennomføre og levere et kvalitets prosjekt for sluttkunde Hafslund Eco.

Les mer om våre reels, winches & saddles her.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

Future Production AS signed a significant contract with Steis Mekaniske Verksted AS in July 2022, for the delivery of a new Electrical Winch and personell/utility trolley system for Nedre Vinstra Vannkraftverk (Hydropower station), Hafslund Eco.

Future Production AS Scope of Delivery :

  • New Electric powered Winches designed for pulling a Rail Carriage for Passenger and Cargo transportation with a high degree of safety, 2×100% capacity on the winch system. Drive and Communications Systems providing the applicable degree of safety. Automatic pitch angle leveling of the cargo bay on carriage.
  • Delivery of the Rail Carriage System will be in accordance with applicable industrial regulatory requirements: Regulation as for “Bruk av arbeidsutstyr”, and regulation as for “Maskiner”, deliverance to be completed within 2023.

Future Production AS with 23-years of experience in tailor design of efficient and safe product solutions, combined with project management and execution services for the Offshore Industry sector, will actively utilize its competence towards the Hydropower and Renewable Energy Technology sector.

Read more about our reels, winches & saddles here.